Obavještenje za javnost Fakulteta zdravstvenih nauka za dan 10.03.2021.godine


Obavještava se javnost da na završni rad pod nazivom ,,Disfunkcija štitne žlijezde u psihijatrijskim bolestima” kandidatkinje Ivone Jokić, studenta I i II integrisanog ciklusa studija na studijskom programu Farmacija, kao i na izvještaj Komisije za ocjenu i javnu odbranu završnog rada, koji su bili na uvidu  javnosti u periodu od 16.02.2021. godine do 02.03.2021. godine, nije bilo primjedbi. 

Dekan Fakulteta zdravstvenih nauka rješenjem broj: 04/06-99-1/21 od 10.03.2021. godine zakazuje javnu odbranu završnog rada za dan 12.03.2021. godine sa početkom u 13:15 sati u amfiteatru Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla, u ulici Maršala Tita br. 2A i 2B.