Prof.dr. Azijada Beganlić – termin predavanja


Obavještavaju se studenti Fakulteta za zdravstvene nauke da će se predmeti kod prof.dr. Azijade Beganlić održati 17.03.2021. godine.

  1. Uvod u zdravstvenu njegu – 14:30-16:00h
  2. Ekologija i higijena radne sredine – 16:30-17:15h