Prof.dr Esed Karić – termini predavanja


Obavještavaju se studenti da će se predmeti prof.dr Eseda Karića održati u sljedećim terminima:

  1. Opšta pedagogija – 25.03.2021. godine u 13:00-14:30h
  2. Predškolska pedagogija – 25.03.2021. godine u 14:45-16:15h
  3. Metodička praksa- 25.03.2021. godine u 16:30-17:15h
  4. Porodična pedagogija – 26.03.2021. godine u 13:00-14:30h

Prof.dr Adi Rifatbegović – termini predavanja


Obavještavaju se studenti da će se predmeti prof.dr Adija Rifatbegovića odžati u sljedećim terminima:

  1. Hirurgija – 24.03.2021. godine u 10:00-12:00h
  2. Hirurška sekcija – 24.03.2021. godine u 12:30-14:30h (Veliki amfiteatar)
  3. Oralna medicina i oralna patologija – 24.03.2021. godine u 14:30-16:30h
  4. Pacijenti rizika u stomatologiji – 24.03.2021. godine u 16:30-18:30h
  5. Priprema pacijenata za radiološke postupke – 25.03.2021. godine u 15:00-16:00h