Doc.dr Goran Pejičić, dip.inž. građ. – NADOKNADA


TERMINI ZA NADOKNADU NASTAVE IZ PREDMETA:

  1. Mijerenje i vrednovanje radova 17.03.2021.god.
  2. Održavanje objekata 31.03.2021.god.
  3. Građevinski materijali 07.04.2021.god.

Biti će naknadno određeni.