Obavještenje za javnost Medicinskog fakulteta za dan 16.07.2021. godine


I

Obavještava se javnost da na doktorsku disertaciju pod nazivom “Trend karcinoma reproduktivnog trakta žena” kandidata Jasenka Fatušića, kandidata doktorskih studija na studijskom programu Biomedicina i zdravstvo, kao i na izvještaj Komisije za ocjenu i javnu odbranu doktorske disertacije, koji su bili na uvidu  javnosti u periodu od 21.06.2021. godine do 05.07.2021. godine, nije bilo primjedbi. 

Dekan Medicinskog fakulteta rješenjem broj: 04/05-59-1/21 od 16.07.2021. godine zakazuje javnu odbranu doktorske disertacije za dan 23.07.2021. godine sa početkom u 13:00 sati u amfiteatru Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla, u ulici Maršala Tita br. 2A i 2B.