Obavještenje za javnost Fakulteta zdravstvenih nauka za dan 16.07.2021.godine


I

Obavještava se javnost da na završni rad pod nazivom „Edukacija pacijenata o upotrebi lijekova“ kandidatkinje Nerme Ćosićkić, studentice I i II integrisanog ciklusa studija na studijskom programu Farmacija, kao i na izvještaj Komisije za ocjenu i javnu odbranu završnog rada, koji su bili na uvidu  javnosti u periodu od 15.06.2021. godine do 29.06.2021. godine, nije bilo primjedbi. 

Dekan Fakulteta zdravstvenih nauka rješenjem broj: 04/06-354-1/21 od 16.07.2021. godine zakazuje javnu odbranu završnog rada za dan 21.07.2021. godine sa početkom u 15:30 sati u amfiteatru Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla, u ulici Maršala Tita br. 2A i 2B.

II

 Obavještava se javnost da na završni rad pod nazivom ,,Primjena bromazepama i alprazolama  u terapiji sedacije” kandidatkinje Edine Mujkic, studenta I i II integrisanog ciklusa studija na studijskom programu Farmacija, kao i na izvještaj Komisije za ocjenu i javnu odbranu završnog rada, koji su bili na uvidu  javnosti u periodu od 15.06.2021. godine do 29.06.2021. godine, nije bilo primjedbi. 

Dekan Fakulteta zdravstvenih nauka rješenjem broj: 04/06-355-1/21 od 16.07.2021. godine zakazuje javnu odbranu završnog rada za dan 24.07.2021. godine sa početkom u 10:30 sati u amfiteatru Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla, u ulici Maršala Tita br. 2A i 2B.