ODRŽAN SASTANAK PREDSTAVNIKA UNIVERZITETA I UKC-a TUZLA


Na Evropskom univerzitetu „Kallos“ Tuzla dana 20.10.2021. godine upriličen je sastanak predstavnika Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla, Evropskog univerziteta Brčko distrikt i Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla. Predstavnici UKC-a Tuzla koji su prisustvovali sastanku su sljedeći, i to: doc. dr. Alen Kamerić, direktor UKC-a Tuzla, dr. Bahrudin Hadžiefendić, pomoćnik direktora za medicinske poslove, kao i prof. dr. Šefik Hasukić, pomoćnik direktora za nastavu i naučnoistraživački rad. Univerzitet su zastupali dekani i prodekani, i to: prof. dr. Mithat Tabaković, prof. dr. Fahir Baraković, prof. dr. Adi Rifatbegović i akademik prof. dr. Rudika Gmajnić. Pored toga, sastanku su prisustvovali i rektor Univerziteta, kao i brojni profesori Univerziteta.

Sastanak je održan u cilju unapređenja saradnje ove dvije institucije. Pored toga što je konstatovano da je dosadašnja saradnja bila na visokom nivou, dogovoreni su i novi budući projekti. Studenti oba univerziteta već nekoliko godina uspješno obavljaju stručnu praksu na ovoj zdravstvenoj ustanovi. S druge strane, brojni ljekari specijalisti sa ove zdravstvene ustanove upisani su na III ciklus studija Biomedicina i zdravstvo na Univerzitetu i izvode nastavu na Univerzitetu kao asistenti ili viši asistenti. UKC Tuzla nastavna je baza Medicinskog fakulteta i Fakulteta zdravstvenih nauka Univerziteta. Poslije sastanka upriličen je obilazak prostorija Univerziteta u kojima se izvodi nastava iz naučne oblasti biomedicina i zdravstvo.