Prof. dr Jasminka H.Halilović


EU KALLOS TUZLA

Rezultati završnog ispita iz predmeta:  Medicinska biologija sa humanom genetikom , Biologije sa humanom genetikom , Genetika i Mikrobiologije sa parazitologijom od 28.9.2021.

Medicinska biologija sa humanom genetikom (Med.fak.)

Broj indeksa

brojbodova

1.

022-19-MF

30

2.

002-19-MF

17

Biologija sa humanom genetikom (FZN)

 

 

3.

021-20-S/V

20

4.

025-19-S

28

5.

013-18-S

10+30

6.

001-20-RA

7

7.

028-18-S

Odustala

Poljopriverdni fakultet :Genetika

 

 

1.

058-17-PO

ŠEST (6)

Mikrobiologija sa parazitologijom

FZN

 

 

1.

051-15-S

14

2.

039-19-S

28+5

 

 

 

Predmetni nastavnik: Prof.dr. Jasminka H.Halilović

Upis ocjena i uvid u radove obaviće se 1.10.2021. u 15 sati u praktikumu 7.