Prof.dr.sc. Zijad Jagodić


Rezultati ispita iz predmeta Špedicija i agencijsko poslovanje održanog dana 17.06.2021.g. 
 
Br. indeksa           ocjena
 
007 /17-DS          9
017/ 17-DS          8
018/17- DS          7
 
 
 
Prof.dr.sc. Zijad Jagodić