Studenti Evropskog Univerziteta Kallos Tuzla i Evropskog univerziteta Brčko dikstrikt BiH učestvovali su na prezentaciji Projekta „Izgradnja efikasnog pravosuđa u službi građana” – IPA 2017


 

Studenti Evopskog Univerziteta Kallos Tuzla i Evropskog univerziteta Brčko dikstrikt  BiH učestvovali su na prezentaciji Projekta „Izgradnja efikasnog pravosuđa u službi građana” – IPA 2017

Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH uputilo je poziv studentima Evropskog univeziteta Kallos Tuzla i Evropskog univerziteta Brčko dikstrikt BiH, da se putem  Webex konferencijskog sistema pridruže i prate prezentaciju informaciono-komunikacionih tehnologija koje se koriste u pravosuđu BiH. Prezentacija je realizovana u okviru Projekta „Izgradnja efikasnog pravosuđa u službi građana”- IPA 2017, kojeg finansira Evropska unija.

U četvrtak, 27.5.2021. sa početkom u 12.00 h, obavljena je prezentacija, kojoj su  prisustvovali  studenti Tehničkog fakulteta-studijski program Inženjerska informatika sa Univerziteta u Tuzli i Brčko, kao i studenti elektrotehnike i informacionih tehnologija iz BiH. 

Tokom WebEx online prezentacije, nosioci projekta su studente upoznali sa pravosudnim informacionim sistemom u BiH, infrastrukturom i tehnologijom, sistemom za upravljanje predmetima u sudovima i tužilaštvima, ali i sa iskustvima i profesionalnim izazovima sa kojima se mladi inženjeri susreću u ovom poslu.

Studenti naših fakulteta su aktivno učestvovsli u radu, zadovoljni su novim saznanjima koje su stekli, a koja će doprinijeti njihovom daljem profesionalnom razvoju.