Akademik prof.dr Rudika Gmajnić – termini predavanja


Obavještavaju se studenti da će se predmeti kod akademika prof.dr Rudike Gmajnića održati 24.03.2021. godine u sljedećim terminima:

  1. Organizacija farmaceutske djelatnosti – Farmacija 5. godina – (10:00-12:00h)
  2. Prometni traumatizam – Stomatologija 5. godina – (12:00-13:00h)
  3. Organizacija zdravstvene zaštite – Medicinski fakultet / Fakultet zdravstvenih nauka 3. godina – (14:00-16:00h)
  4. Umijeće liječničke struke – Medicinski fakultet 5. godina – (13:00-14:00h)
  5. Farmakoterapija u praksi – Farmacija 4. godina – (16:00-17:00h)