Obavještenje za javnost Pedagoškog fakulteta za dan 15.03.2021.godine


Obavještava se javnost da na magistarski rad pod nazivom ,,Problemi i poteškoće u izučavanju nastavnih sadržaja matematike” kandidata Senadina Tucakovića, studenta magistarskih studija na studijskom programu Matematika i fizika, kao i na izvještaj Komisije za ocjenu i javnu odbranu magistarskog rada, koji su bili na uvidu  javnosti u periodu od 16.02.2021. godine do 02.03.2021. godine, nije bilo primjedbi. 

Dekan Pedagoškog fakulteta rješenjem broj: 04/03-77-1/21 od 12.03.2021. godine zakazuje javnu odbranu magistarskog rada za dan 17.03.2021. godine sa početkom u 14:00 sati u amfiteatru Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla, u ulici Maršala Tita br. 2A i 2B.

II

Obavještava se javnost da na magistarski rad pod nazivom „Osobitosti matematike u problemskoj nastavi“ kandidata Mersada Mehmedića, studenta magistarskih studija na studijskom programu Matematika i fizika, kao i na izvještaj Komisije za ocjenu i javnu odbranu magistarskog rada, koji su bili na uvidu  javnosti u periodu od 03.02.2021. godine do 17.02.2021. godine, nije bilo primjedbi. 

Dekan Pedagoškog fakulteta rješenjem broj: 04/03-78-1/21 od 12.03.2021. godine zakazuje javnu odbranu magistarskog rada za dan 17.03.2021. godine sa početkom u 14:30 sati u amfiteatru Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla, u ulici Maršala Tita br. 2A i 2B.

III

Obavještava se javnost da na magistarski rad pod nazivom „Učenje otkrivanjem u nastavi matematike“ kandidata Farisa Šarića, studenta magistarskih studija na studijskom programu Matematika i fizika, kao i na izvještaj Komisije za ocjenu i javnu odbranu magistarskog rada, koji su bili na uvidu  javnosti u periodu od 03.02.2021. godine do 17.02.2021. godine, nije bilo primjedbi. 

Dekan Pedagoškog fakulteta rješenjem broj: 04/03-79-1/21 od 12.03.2021. godine zakazuje javnu odbranu magistarskog rada za dan 17.03.2021. godine sa početkom u 15:00 sati u amfiteatru Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla, u ulici Maršala Tita br. 2A i 2B.