Prof.dr Rudika Gmajnić – termin predavanja


Obaviještavamo studente da će predmet Organizacija zdravstvene zaštite održati 16.03.2021. godine u terminu od 12:00-14:00h. A predmet Umijeće liječničke struke 16.03.2021. godine u terminu od 17:00-18:00h.

Predmeti Farmakoterapija u praksi i Organizacija farmaceutske djelatnosti će se održati 17.03.2021. godine u terminu od 12:00-15:00h.