Prof. dr Jasminka Sadadinović


Dizajniranje i sinteza lijekova – ispit održan 26.01.2023. godine.

Redni broj Broj indeksa Broj bodova Ocjena
1. 015/18-FA 87 9
2. 011/18-FA 76 8
3. 001/18-FA/V 68 7
4. 020/18-FA/V 67 7
5. 019/18-FA 87 9
6. 033/18-FA/V 78 8
7. 009/18-FA 67 7

Napomena: Upis ocjene će se obaviti u petak, 03.02.2023. godine u 13.30 sati.

Prof. dr Sead Rešić


Odabrana poglavlja iz elementarne matematike – ispit održan 25.01.2023. godine. 

Redni broj Broj indeksa Pismeni  Usmeni
1. 028/22-VPU Položeno 08.02.2023  u 14.00 
2. 030/22-VPU/V Položeno 08.02.2023  u 14.00 
3. 033/22-VPU/V Položeno 08.02.2023  u 14.00 
4. 022/22-VPU/V Položeno 08.02.2023  u 14.00 
5. 035/22-VPU/V Položeno 08.02.2023  u 14.00 
6. 031/22-VPU/V Položeno 08.02.2023  u 14.00 
7. 011/22-VPU/V Položeno 08.02.2023  u 14.00 
8. 013/21-VPU/V Položeno 08.02.2023  u 14.00 
9. 010/21-VPU/V Položeno 08.02.2023  u 14.00 
10. 004/22-MiF/V Položeno 08.02.2023  u 14.00 

Matematika III – ispit održan 25.01.2023. godine. 

Redni broj Broj indeksa  Pismeni  Usmeni
1. 008/22-GRO Položeno 08.02.2023  u 14.00 
2. 001/21-AR/V Položeno 08.02.2023  u 14.00 
3. 003/21-GRO Položeno 08.02.2023  u 14.00 
4. 010/22-GRO Položeno 08.02.2023  u 14.00 

Metodika razvoja početnih matematičkih pojmova – ispit održan 25.01.2023. godine. 

Redni broj Broj indeksa Pismeni Usmeni
1. 031/22-VPU/V Položeno 08.02.2023  u 14.00 
2. 008/21 Položeno 08.02.2023  u 14.00 
3. 035/22-VPU Položeno 08.02.2023  u 14.00 
4. 033/22-VPU/V Položeno 08.02.2023  u 14.00 
5. 022/22-VPU/V Položeno 08.02.2023  u 14.00 
6. 030/22-VPU/V Položeno 08.02.2023  u 14.00 
7. 012/22-VPU/V Položeno 08.02.2023  u 14.00 

 

Metodika nastave matematike – ispit održan 25.01.2023. godine. 

Redni broj Broj indeksa Pismeni Usmeni
1. 019/22-MiF/V Položeno 08.02.2023  u 14.00 

Prof. dr Nikola Ilanković


Neurologija i pridružena njega – ispit održan 26.01.2023. godine.

Redni broj Broj indeksa Ocjena
1. 012/19-FT 7
2. 005/19-FT 9
3. 002/19-S/V 8
4. 024/22-S/V 9
5. 013/18-S/V 7
6. 017/19-S/V 8
7. 016/19-S/V 9
8. 023/19-S/V 8
9. 004/19-S/V 9
10. 009/20-S/V 8
11. 008/19-S/V 8
12. 024/19-S/V 8
13. 013/19-S/V 7

Neurologija i psihijatrija sa medicinskom psihologijom – ispit održan 26.01.2023. godine.

Redni broj Broj indeksa Ocjena
1. 018/22-ST 9
2. 008/20-ST 8
3. 006/20-ST 9
4. 015/20-ST 9
5. 003/20-ST 9
6. 014/20-ST 8

 

Rezultati ispita


Didaktika – ispit održan 27.01.2023. godine.

Redni broj Broj indeksa Ocjena
1. 017/22-RNO 5
2. 027/22-INT 5
3. 021/22-VPU 5
4. 016/22-INT 10
5. 012/21-VPU 8
6. 015/21-RNO 5
7. 004/22-MiF/V 9

Pedagoška informatika – ispit održan 27.01.2023. godine.

Redni broj Broj indeksa Ocjena
1. 028/22-VPU 7
2. 017/22-RNO 6
3. 031/22-VPU 7
4. 018/22-VPU 5
5. 035/22-VPU 7
6. 012/21-VPU 8
7. 015/21-RNO 7

Rad u cjelodnevnom produženom boravku – ispit održan 27.01.2023. godine.

Redni broj Broj indeksa Ocjena
1. 012/22-VPU 8
2. 031/22-VPU 8
3. 011/22-VPU 5
4. 022/22-VPU 7
5. 008/21-VPU 5
6. 013/21-VPU 9
7. 030/22-VPU 6
8. 010/21-VPU 6
9. 033/22-VPU 7

Metodika rada u kombinovanom odjeljenju – ispit održan 27.01.2023. godine.

Redni broj Broj indeksa Ocjena
1. 001/22-RNO 6
2. 036/22-RNO 9
3. 013/22-RNO 10
4. 034/22-RNO 9
5. 029/22-RNO 8

Metodika dopunske i dodatne nastave – ispit održan 27.01.2023. godine.

Redni broj Broj indeksa Ocjena
1. 034/22-RNO 8

Opšta pedagogija – ispit održan 27.01.2023. godine.

Redni broj Broj indeksa Ocjena
1. 005/18-MiF 6

Napomena: Upis ocjene i uvid u radove će se obaviti 03.02.2023. godine u 12.00 sati.