Prof. dr Sead Ahmetagić- termin kolokvija


Obavještavaju se studenti da će se kolokvij I iz predmeta Epidemiologija kod prof. dr Seada Ahmetagića održati u ponedjeljak, 27.03.2023. godine, a termin kolokvija II će se održati u ponedjeljak 29.05.2023. godine od 09.00 sati.

Doc. dr Semir Mešanović


Obavještavaju se studenti  da će se predavanja iz predmeta Osnove laboratorijske dijagnostike kod doc. dr Semira Mešanovića održati u petak 03.03.2023. u 16.15 sati, umjesto redovnog termina četvrtak, 09.03.2023. godine.

Prof. dr Jugoslav Stahov


Fizika sa biofizikom – ispit održan 22.02.2023. godine.

Redni broj

Indeks

I PZ

II PZ

PIO ukupno

ZPZ

Ukupno

Ocjena

ZPZ 22-02-23

Ukupno

Ocjena

1.        

035/22-S/V

 

 

 

45

45

5

80

80

8

2.        

026/22-FT/V

14

30

 

45

45

5

70

70

7

3.        

041/22-S/V

 

 

 

30

30

5

65

65

7

4.        

038/22-S/V

 

 

 

40

40

5

65

65

7

5.        

002/22-RA/V

 

 

 

 

 

 

65

65

7

6.        

043/22-S/V

 

 

 

 

 

 

65

65

7

7.        

001/22-S/V

 

 

 

 

 

 

65

65

7

8.        

006/22-S/V

 

 

 

 

 

 

60

60

6

9.        

033/22-S/V

49

 

 

40

40

5

55

55

6

10.    

012/22-RA/V

 

 

 

 

 

 

55

55

6

11.    

014/22-FA

28

50

 

40

39,4

5

70

51,4

6

12.    

010/22-FA

42

35

 

60

47,1

5

70

51,1

6

13.    

003/22-FA

49

40

 

55

48,7

5

60

50,7

6

14.    

013/22-S/V

42

60

 

30

42,6

5

50

50,6

6

15.    

015/22-S/V

 

 

 

35

14

5

50

50

6

16.    

017/22-S/V

 

 

 

15

15

5

50

50

6

17.    

02/22-RA

28

25

 

 

15,9

5

70

43,9

5

18.    

016/22-FA

21

35

 

70

44,8

5

65

42,8

5

19.    

008/22-FT

28

30

 

30

29,4

5

60

41,4

5

20.    

044/22-S/V

 

 

 

 

 

 

40

40

5

21.    

008/22-RA/V

 

 

 

 

 

 

40

40

5

22.    

012/22-FT

28

20

 

40

30,4

5

55

36,4

5

23.    

005/22-FT

21

30

 

55

37,3

5

50

35,3

5

24.    

020/22-S/V

56

80

 

65

66,8

7

 

 

 

25.    

019/22-S/V

49

60

 

60

60

6

 

 

 

26.    

63/22-RA/V

63

50

 

80

80

8

 

 

 

27.    

010/22-FT/V

28

65

 

55

55

6

 

 

 

28.    

040/22-FA/V

 

 

 

65

65

7

 

 

 

29.    

007/22-ST

49

40

 

65

52,7

6

 

 

 

30.    

016/22-S/V

42

 

 

55

55

6

 

 

 

31.    

004/22-S/V

28

 

 

65

65

7

 

 

 

32.    

001/22-ST

70

50

 

65

62

7

 

 

 

33.    

027/22-S/V

 

 

 

60

60

6

 

 

 

34.    

014/22-S/V

42

70

 

45

51,6

6

 

 

 

35.    

031/22-RA/V

 

 

 

55

55

6

 

 

 

36.    

006/22-ST

63

35

 

60

53,4

6

 

 

 

37.    

007/22-SI/V

42

35

 

60

60

6

 

 

 

38.    

002/22-xx

42

40

 

65

50,6

6

 

 

 

39.    

008/22-MF

63

 

100

45

45,1

5

65

55

6

40.    

003/22-MF

21

25

100

40

39,2

5

40

39,1

5

41.    

006/22-MF

42

35

100

65

57,9

6

 

 

 

42.    

001/22-MF

49

35

100

60

56,8

6

 

 

 

43.    

004/22-MF

35

45

100

55

53,5

6

 

 

 

44.    

009/22-MF

35

25

100

35

39,5

5

 

 

 

45.    

010/22-MF

 

10

100

55

39,5

5

 

 

 

Napomena: Upis ocjene je u četvrtak, 02.03.2023. godine u 10.00 sati.