Prof. dr Esed Karić


Didaktika – ispit održan 17.02.2023. godine.

Redni broj Broj indeksa Ocjena
1. 038/22-RNO 8
2. 039/22-MiF 5
3. 034/22-RNO 10
4. 015/22-RNO 8
5. 019/22-MiF 7
6. 009/22-INT 6
7. 017/22-RNO 8
8. 010/22-INT 6
9. 021/22-VPU 6

Pedagoška informatika – ispit održan 17.02.2023. godine.

Redni broj Broj indeksa Ocjena
1. 037/22-RNO 6
2. 039/22-MiF 6
3. 018/22-VPU 5

Rad u cjelodnevnom produženom boravku – ispit održan 17.02.2023. godine.

Redni broj Broj indeksa Ocjena
1. 011/22-VPU 6
2. 020/22-VPU 8
3. 001/22-VPU 6

Metodika dopunske i dodatne nastave – ispit održan 17.02.2023. godine.

Redni broj Broj indeksa Ocjena
1. 017/22-RNO 5
2. 013/22-RNO 9

Ocjenjivanje i vrednovanje učeničkih postignuća – ispit održan 17.02.2023. godine.

Redni broj Broj indeksa Ocjena
1. 057/18-RNO 6

Savremeni didaktičko – metodički tokovi u razrednoj nastavi – ispit održan 17.02.2023. godine.

Redni broj Broj indeksa Ocjena
1. 019/18-MrPN 7

Napomena : Upis ocjena i uvid u radove će se obaviti 03.03.2023. godine u 14.00 sati.