Prof. dr Zinaida Karasalihović


Cervikofacijalna patologija 

Redni broj Broj indeksa Ocjena
1. 002/21-ST 7
2. 009/21-ST 7
3. 006/22-DrST/V 9

Napomena: Upis ocjene u ponedjeljak, 13.02.2023. godine u 16.00 sati.