Obavještenje za javnost Fakulteta zdravstvenih nauka za dan 14.02.2023. godine


I

Obavještava se javnost da se završni rad pod nazivom „Terapija dubokog karijesa“ kandidatkinje Ajle Kasumović, studentice I i II integrisanog ciklusa studija na studijskom programu Stomatologija, zajedno sa izvještajem Komisije za ocjenu i javnu odbranu završnog rada, stavlja na uvid javnosti u trajanju od 15 dana od dana objavljivanja i može se pročitati u biblioteci Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla, na adresi Maršala Tita 2A i 2B.

II

Obavještava se javnost da se završni rad pod nazivom „Proizvodnja krema za njegu kože“ kandidata Elme Halilović, studenta I i II integrisanog ciklusa studija na studijskom programu Farmacija, zajedno sa izvještajem Komisije za ocjenu i javnu odbranu završnog rada, stavlja na uvid javnosti u trajanju od 15 dana od dana objavljivanja i može se pročitati u biblioteci Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla, na adresi Maršala Tita 2A i 2B.

Doc. dr Dario Galić


Zaštita od zračenja – ispit održan 11.02.2023. godine 

11.02.2023. Pismeni ispit    
Redni broj Broj indeksa Seminar Bodovi Postotak Ocjena Prosjek Prijedlog
1. 031/22-RA/v 9 16 41% 5    
Student nije rješavao drugu od tri strane ispita, vjerojatno je predvidio.

Prof. dr Radoslav Galić


Matematika I – ispit održan 11.02.2023. godine.

Redni broj Broj indeksa Kolokvij/pismeni Usmeni Ocjena
1. 006/22-INI 6 25 5
2. 003/22-INI 6 56 6
3. 003/22-MT 0 11 5
4. 015/22-RNO 0 11 5
5. 002/22-OSE 7 11 5
6. 036/22-RNO 7 11 5
7. 012/22-DS 6 15 5
8. 004/22-MP 5 11 5
9. 012/22-BS 6 11 5
10. 002/22-DS 6 55 6
11. 001/22-DS 6 11 5