Doc. dr Halida Mahmutbegović – Poljaković


Farmaceutska hemija I

Redni broj Broj indeksa Broj bodova Ocjena
1. 003/19-FA 95 10
2. 016/21-FA 87 9

Farmaceutska hemija II

Redni broj Broj indeksa Ocjena
1. 019/18-FA Ne zadovoljava
2. 015/18-FA Nezadovoljava

Farmakoterapija u praksi

Redni broj Broj indeksa Broj bodova Ocjena
1. 005/21-DrFA/V 95 10

Napomena: Upis ocjena za studente koji su položili održaće se 22.02.2023.u 16:00 h.