Prof. dr Halid Žigić


Informatika sa medicinskom statistikom – ispit održan 25.01.2023. godine.

Redni broj Broj indeksa Ocjena
1. 013/22-MF 8
2. 006/21-MF 8
3. 007/21-MF 7
4. 012/21-MF 7
5. 010/21-MF 7
6. 005/21-MF 9
7. 009/21-MF 7
8. 021/22-MF 8

Električna kola – ispit održan 25.01.2023. godine.

Redni broj Broj indeksa Ocjena
1. 006/22-INI 5
2. 003/22-INI 7

Aplikativni softver – ispit održan 25.01.2023. godine.

Redni broj Broj indeksa Ocjena
1. 047/18-INI 7

Multimedijalni sistemi – ispit održan 25.01.2023. godine.

Redni broj Broj indeksa Ocjena
1. 032/22-INT/V 8
2. 029/19-INI 8
3. 008/22-INT/V 7
4. 027/19-INI 9