Prof. dr Jasminka Sadadinović


Prirodna ljekovita sredstva – ispit održan 20.01.2023. godine.

Redni broj Broj indeksa Broj bodova Ocjena
1. 008/21-FA 57 6
2. 009/22-FA 89 9
3. 039/22-FA/V 67 7
4. 007/21-FA/V 56 6

Industrijska proizvodnja lijekova – ispit održan 20.01.2023. godine.

Redni broj Broj indeksa Broj bodova Ocjena
1. 016/21-FA 44 5
2. 003/19-FA 86 9

Ekološko inženjerstvo – ispit održan 20.01.2023. godine.

Redni broj Broj indeksa Broj bodova Ocjena
1. 008/22-GRO 79 8