WEBOMETRICS 2019: EVROPSKI UNIVERZITET „KALLOS“ TUZLA NA 10. MJESTU , A EVROPSKI UNIVERZITET BRČKO DISTRIKT NA 9 MJESTU


Na svjetskoj rang listi univerziteta, koju sastavlja Istraživačka grupa Cybermetrics Lab, koja pripada jednoj od najvećih javnih istraživačkih institucija – Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), za 2019. godinu Evropski univerzitet Brčko distrikt je rangiran na 9. mjestu u BiH, dok je Evropski univerzitet „Kallos“ Tuzla rangiran na 10. mjestu.

Na ovaj način Evropski univerzitet Brčko distrikt je među najbolje rangiranim privatnim visokoškolskim institucijama u Bosni i Hercegovini, a najbolja visokoškolska ustanova u Brčko distriktu.

Evropski univerzitet „Kallos“ Tuzla ostvario je značajan pomak od prvog rangiranja nakon osnivanja Univerziteta i najbolje je rangirana privatna visokoškolska ustanova u Tuzlanskom kantonu.

Oba univerziteta su rangirana ispred brojnih javnih univerziteta.

Lista se može pronaći na službenoj web-stranici ove institucije na sljedećem linku:

webometrics

Građansko pravo – rezultati ispita; 23.01.2019.god.


R.br. Br.indeksa Ocjena
1. 002/18-GRO/v 8
2. 089/17-GRO 6
3. 003/17-OP 6
4. 029/17-OP 8
5. 012/17-OP 7
6. 036/16-OP 6
7. 012/17-DrP 6
8. 009/17-OP 6
9. 004/17-OP 5
10. 001/17-OP 8
11. 019/17-OP 7
12. 016/17-OP 7

Njemački jezik II – rezultati ispita; 21.01.2019.god.


Red. br. Br. indeksa Ocjena
1. 007/17-DS 10
2. 015/18-VPU/v 10
3. 043/18-GRO 10
4. 043/18-SI/v 10
5. 033/18-FA/v 9
6. 014/17-FT 8
7. 085/17-GGE 8
8. 038/18-S/v 8
9. 017/17-DS 8
10. 010/17-FA 7
11. 034/17-FA 7
12. 019/17-S 7
13. 023/17-ST 7
14. 008/17-GRO 7
15. 015/17-GRO 7
16. 025/17-OSE 7
17. 056/17-GGE 7
18. 009/17-ST 7
19. 025/18-FA 7
20. 013/18-FT 7
21. 041/17-S 7
22. 026/18-FA 7
23. 019/18-S/V 7
24. 040/17-ST 7
25. 001/17-RA 7
26. 007/17-RR 7
27. 007/18-FA/v 6
28. 007/18-MP 6
29. 003/17- 6
30. 006/18-VPU 6
31. 029/17-OSE 6
32. 011/17-FO 5
33. 016/18-OSE/v 5
34. 022/18-VPU/v 5
35. 004/17-OP 5
36. 062/17-S 5
37. 027/17-FT 5
38. 016/17-OP 5