Prof.dr Haris Huseinagić – promjena termina ispita


Obavještavaju se studenti da će se ispiti kod prof.dr Harisa Huseinagića održati 19.01.2019. godine u sljedećim vremenskim  terminima:

  • Fiziologija sa patafiziologijom – 10:00 h
  • Dentalna radiografija i fotografija – 11:30 h
  • Digitalna radiologija – 13:00 h
  • Konvencionalne radiološke metode – 13:30 h

Urgentna medicina – rezultati ispita; 16.01.2019.god.


R.br. Br.indeksa Ocjena
       1. 037/18-ST 5
       2. 018/17-SI 7
       3. 014/17-FT 8
       4. 041/17-S 7
       5. 062/17-S 5
       6. 040/17-SI 9
       7. 005/17-RA 5
       8. 030/17-S 7
       9. 017/18-S 8
   10. 021/18-FA 8
   11. 052/17-FT 8
   12. 034/17-FA 7
   13. 026/18-FA 8
   14. 043/17-RA 7
   15. 009/17-ST 9
   16. 030/17-FA 7
   17. 004/17-RA 8
   18. 010/17-FA 8
   19. 016/17-FT 7
   20. 008/17-FA 6
   21. 023/17-ST 9
   22. 026/17-ST 8
   23. 003/17-FT 8
   24. 014/17-FT 8
   25. 036/17-RA 8
   26. 064/17-S 9
   27. 001/17-Ra 5