Farmaceutska fizika – rezultati ispita, 17.01.2019.god.


R.br. Br.indeksa Ocjena
     1. 071/17-FA 10
     2. 018/18-FA 8
     3. 047/15-FA 8
     4. 049/17-FA 8
     5. 008/18-FA/v 7
     6. 011/15-FA 7
     7. 034/16-FA 7
     8. 073/17-FA 7
     9. 055/16-FA 6
  10. 056/17-FA 6
  11. 071/16-FA 6
  12. 037/15-FA 5
  13. 035/17-FA 5
  14. 026/15-FA 5
  15. 039/17-FA 5

NAPOMENA: Upis ocjene će se održati 23.01.2019. godine sa početkom u 10:30 h.

Fizika sa biofizikom – rezultati ispita; 17.01.2019.god.


R.br. Br.indeksa Ocjena
     1. 008/18-FT 7
     2. 013/18-FT 7
     3. 003/18-RA 6
     4. 016/18-FT 6
     5. 015/18-FA 6
     6. 022/18-FT 6
     7. 011/18-FA 5
     8. 001/18-RA 5
     9. 019/18-FA 5
  10. 004/18-RA 5
  11. 010/18-ST 5
  12. 009/18-FA 5
  13. 020/18-RA 5
  14. 027/18-FT 5
  15. 012/18-S 5
  16. 002/18-RA 5
  17. 006/18-ST 5
  18. 005/18-S 5
  19. 024/18-S 5
  20. 014/18-S 5
  21. 007/18-FT 5
  22. 001/18-MF 8
  23. 002/18-MF 7
  24. 004/18-MF 7
  25. 005/18-MF 6
  26. 007/18-MF 5
  27. 006/18-MF 5
  28. 027/18-S/v 5
  29. 028/18-S/v 5
  30. 033/18-FA/v 8
  31. 023/18-S/v 8
  32. 043/18-S/v 7
  33. 004/18-RA/v 7
  34. 014/-RA/v 7
  35. 026/18-S/v 7
  36. 020/18-FA/v 7
  37. 011/18-S/v 6
  38. 009/18-FT/v 6
  39. 001/18-FA/v 6
  40. 024/18-RA/v 6
  41. 019/18-S/v 6
  42. 031/18-RA/v 6
  43. 038/18-S/v 6
  44. 027/18-S/v 6
  45. 032/18-S/v 5
  46. 010/18-FT/v 5
  47. 035/18-RA/v 5
  48. 029/18-S/v 5
  49. 013/18-S/v 5
  50. 006/18-RA/v 5
  51. 003/18-S/v 5
  52. 005/18-S/v 5

NAPOMENA: Upis ocjene će se održati 23.01.2019. godine sa početkom u 10:30 h.