Čestitamo Dan nezavisnosti


Građanima Bosne i Hercegovine čestitamo 1.mart Dan nezavisnosti. Obavještavamo studente, nastavnike i saradnike da je petak 1. mart 2019. godine, neradni dan na Evropskom univerzitetu “Kallos” Tuzla.

Epidemiologija i infektivne bolesti – rezultati ispita; 15.02.2019.god.


R.br. Br.Indeksa Prisustvo nastavi – 15 Seminarski rad – 15 Parcijala 11-20 Završni test 26-50 Zaključna ocjena
1. 061/17-ST 15 15 18 42                  9
2. 016/16-ST 15 11 15
3. 010/15-ST 15 12 16 27                  7
4. 033/18-FA/v 12 14 17 35                   8
5. 008/17-FA 10 13 16 26                   7
6. 010/17-FA 12 10 18 30                    7
7. 032/17-FA 6 11 17 26                    6
8. 012/17-FA 15 10 11 7
9. 028/18-S 10 12 11 36                   7
10. 023/18-S 6 11 19 40                   8
11. 024/18-S 10 14 16
12. 005/18-S 8 13 12 26                   6
13. 019/18-S 6 13 19
14. 022/18-S 8 9 15
15. 012/18-S 15 15 14 27                   7
16. 026/18-S 15 11 17 42                   8
17. 021/18-S 8 9 11 8
18. 026/18-FA 12 13 15 36                   8
19. 034/17-FA 8 12
20. 028/18-ST 12 3 9
21. 005/18-S 8 11 12
22. 033/18-FA 7 15

ODRŽANA OSMA SJEDNICA SKUPŠTINE ASOCIJACIJE REKTORA PRIVATNIH UNIVERZITETA / SVEUČILIŠTA


Na Evropskom univerzitetu „Kallos“ Tuzla dana 22.02.2019. godine održana je osma sjednica Skupštine Asocijacije rektora privatnih univerziteta / sveučilišta, a na kojem je prije dvije godine održana i prva osnivačka skupština Asocijacije. Skupštinom je predsjedavao prof. dr. Mirko Puljić, predsjednik Asocijacije. Skupštini su prisustvovali članovi Asocijacije. Pored članova Asocijacije prisutni su bili i predstavnici Ministarstva obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona, sekretari i profesori članova Asocijacije, kao i predstavnice CRS-a (Catholic Relief Service).
Na dnevnom redu razmatrana su, pored ostalog, i pitanja koja se tiču akreditacije visokoškolskih ustanova u Bosni i Hercegovini, finansiranja visokog obrazovanja, proširenja članstva Asocijacije, razmjene nastavnika i saradnika između članova Asocijacije, kao i učešća na predstojećem sajmu knjiga u Sarajevu.

Anatomija – rezultati ispita; 19.02.2019.god.


R. br. Br.indeksa Br. poena Ocjena
1.

 

026/18-S/v 94

 

9
2.

 

014/18-S 94 9
3.

 

013/18-FT 70 7
4.

 

013/18-S/v 74 7
5.

 

033/18-FA 93 9
6.

 

027/18-S/v 60 6
7.

 

011/18-S/v 80 8
8. 006/18-RA/v

 

83 8
9. 017/18-S/v

 

93 9
10. 021/18-FA

 

73 7
11. 043/18-SI/v

 

94 9
12. 025/18-FA

 

74 7
13. 006/18-ST

 

24 5
14. 032/18-S/v

 

93 9
15. 029/18-S/v

 

80 8
16. 023/18-S/v

 

100 10
17. 028/18-S/v

 

24 5
18. 015/18-FA

 

91 9
19. 002/18-RA

 

91 9
20. 033/18-FA/v

 

35 5
21. 031/18-RA/v

 

94 9
22. 003/18-S/v

 

93 9
23. 019/18-S/v

 

64 6
24. 005/18-S

 

64 6
25. 014/18-RA/v

 

93 9
26. 009/18-FA

 

53 5
27. 008/18-FT

 

64 6
28. 011/18-FA

 

94 9
29. 018/18-FA/v

 

94 9
30. 010/18-FT/v

 

62 6
31. 001/18-RA

 

82 8
32. 016/18-FT

 

50 5
33. 009/18-FT/v

 

24 5
34. 027/18-FT

 

29 5
35. 010/18-ST

 

32 5
36. 019/18-FA

 

90 9
37. 022/18-FT

 

9 5
38. 001/18-FA/v

 

84 8
39. 004/18-RA

 

47 5
40. 020/18-FA/v

 

93 9
41. 038/18-S/v

 

60 6
42. 020/18-RA

 

35 5
43. 003/18-RA

 

94 9
44. 012/18-S

 

32 5
45. 004/18-RA/v

 

94 9