Klinička farmacija – rezultati ispita; 17.01.2019.god.


R.br. Br.indeksa Ocjena
       1. 071/17-FA 8
       2. 066/17-FA 9
       3. 034/16-FA 5
       4. 008/18-FA/v 9
       5. 047/15-FA 5
       6. 017/17-FA 6
       7. 011/15-FA 8
       8. 018/18-FA 5
       9. 058/16-FA 7
   10. 049/17-FA 9
   11. 025/17-FA 5
   12. 056/17-FA 7
   13. 055/16-FA 7
   14. 071/16-FA 7
   15. 073/17-FA 5
   16. 029/15-FA 5

Prevencija i rano otkrivanje raka – rezultati ispita; 17.01.2019.god.


R.br Br.indeksa Ocjena
       1. 043/18-SI/v 5
      2. 063/16-S 9
      3. 021/16-RA 9
      4. 009/17-MF 10
     5. 016/17-MF 9
     6. 006/17-MF 9
     7. 007/17-MF 10
    8. 046/16-FT 8
    9. 014/16-ST 10
   10. 022/16-FA 9
   11. 067/16-ST 10
   12. 019/17-MF 9
   13. 062/16 -S 9
   14. 035/18-RA/v 5
   15. 063/17-SI 9
   16. 017/16-FT 7
   17. 039/16-ST 9
   18. 043/16-FA 9
   19. 004/16-FT 7
   20. 005/16-FT 9
   21. 007/18-FA 9
   22. 025/18-FA 8
   23. 047/17-FA 9
   24. 007/16-S 10
   25. 026/18-FA 8
   26. 021/18-FA 9
   27. 051/16-RA 8
   28. 023/16-FT 8
   29. 073/16-RA 7
   30. 019/16-RA 8
   31. 059/17-RA 9
   32. 047/16-FT 8
   33. 018/16-FT 10
   34. 015/16-FT 9
   35. 064/17-S 8
   36. 069/16-FT 8
   37. 028/16-FT 8
   38. 011/16-SI 8
   39. 066/16-S 9
   40. 013/16-S 8
   41. 010/15-ST 8
   42. 016/16-ST 8
   43. 064/16-FA 7
   44. 018/18-FT 8
   45. 012/16-FT 9
   46. 020/16-FT 10
   47. 037/16-ST 10
   48. 044/16-ST 9
   49. 001/16-S 9
   50. 009/16-ST 10
   51. 008/16-ST 9
   52. 025/16-ST 10
   53. 013/17-MF 7
   54. 027/16-SI 9
   55. 011/17-MF 9
   56. 005/17-MF 9
   57. 003/17-MF 7
   58. 046/17-RA 7

Medicinska etika – rezultati ispita; 17.01.2019.god.


R.br Br.indeksa Ocjena
      1. 028/18-S 5
     2. 019/18-FA 6
     3. 001/18-MF 10
     4. 002/18-MF 10
     5. 020/18-FA 5
     6. 023/18-ST 10
     7. 008/18-FT 8
    8. 031/18-RA/v 7
    9. 003/18-RA 8
   10. 004/18-RA 5
   11. 009/18-FA 8
   12. 027/18-S/v 8
   13. 020/18-RA 5
   14. 026/18-S/v 6
   15. 029/18-S/v 6
   16. 022/18-FT 6
   17. 001/18-RA 5
   18. 005/18-MF 9
   19. 006/18-MF 6
   20. 006/18-ST 6
   21. 015/18-FA 8
   22. 011/18-FA 9
   23. 014/18-RA/v 5
   24. 010/18-ST 9
   25. 004/18-MF 10
   26. 005/18-S 7
   27. 032/18-S/v 8
   28. 007/18-MF 7
   29. 010/18-FT/v 9
   30. 002/18-RA 6
   31. 009/18-FT/v 8
   32. 027/18-FT 7
   33. 001/18-FA/v 9
   34. 011/18-S/v 7
   35. 013/18-S/v 8
   36. 006/18-RA/v 9