PROF. DR. IZUDIN TANOVIĆ DOBITNIK POSEBNOG PRIZNANJA


Savez za sport i rekreaciju osoba sa invaliditetom Federacije BiH dodijelio je našem profesoru dr. Izudinu Tanoviću posebno priznanje za unapređenje i razvoj sporta osoba sa invaliditetom.

Priznanje je uslijedilo kao rezultat profesorovog predanog rada na tom polju. Čestitamo profesoru na zasluženom priznanju.