Obavještenje za javnost 02.01.2019. godine


I

Obavještava se javnost da na magistarsku tezu pod nazivom Izazovi razvoja konkurentnosti u savremenom poslovanju“ kandidata Alena Čolića, kao i na izvještaj Komisije za ocjenu i javnu odbranu magistarske teze, koji su bili na uvidu  javnosti u periodu od 15.12.2018. godine do 29.12.2018. godine, nije bilo primjedbi. 

Dekan Ekonomskog  fakulteta rješenjem broj: 419-1/2018 od 31.12.2018. godine zakazuje javnu odbranu magistarske teze za dan 09.01.2019. godine sa početkom u 16:15 sati u amfiteatru Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla, u ulici Maršala Tita br. 2A i 2B.

Kontinuirana provjera znanja – Mikrobiologija sa parazitologijom 2018/19 akademske godine


R.br Br.indeksa I kolokvijum II kolokvijum Seminarski rad Aktivnost
1 041-17-S 21,5 0 10 5
2 040-17-ST 22,5 16 20 5
3 062-17-S 17 2 10 5
4 019-18-S 25 15 20 5
5 030-17-S 7 20
6 009-17-S 15 10
7 018-18-FA 0
8 018-17-SI 21 24 10 5
9 020-17-ST 23,5 17 20 5
10 047-17-FA 15 5
11 064-16-FA 10
12 038-18-S 20 13 5
13 023-17-ST 25 20 20 5
14 021-18-FA 22 20 5
15 019-17-S 28 18 20 5
16 012/18-FA/v 17 0
17 022/16-FA 18 10,5
18 017-18-S 20 26 20 5
19 043-17-FA 18,5 10,5 10 5
20 023-18-ST 27 27 20 5