Prof. dr Jasminka Sadadinović


Organska hemija – ispit održan 22.06.2023. godine.

Redni broj Broj indeksa Broj bodova Ocjena
1. 039/22-FA/V 58 6
2. 011/18-FA 43 5
3. 008/21-FA 40 5
4. 007/21-FA/V 28 5
5. 001/18-FA/V 46 5

Farmakognozija – ispit održan 22.06.2023. godine.

Redni broj Broj indeksa Broj bodova Ocjena
1. 017/22-FA 76 8
2. 009/22-FA 78 8

Industrijska proizvodnja lijekova – ispit održan 22.06.2023. godine.

Redni broj Broj indeksa Broj bodova Ocjena
1. 017/22-FA 69 7

Doc. dr Halida Mahmutbegović – Poljaković


Biohemija – ispit održan 26.06.2023. godine.

Redni broj Broj indeksa Završni ispit Ukupno osvojenih bodova Ocjena
1. 004/19-FO 40 85 (devet) 9
2. 035/22-S/V 47 80 (osam) 8
3. 044/22-S/V 37 75 (osam) 8
4. 006/22-MF 36 77 (osam) 8
5. 001/22-ST 36 77 (osam) 8
6. 016/22-FA 33 76 (osam) 8
7. 008/22-MF 38 70 (sedam) 7
8. 041/22-S/V 31 65 (sedam) 7
9. 016/22-S/V 26 56 (šest) 6
10. 009/19-FO 29 58 (šest) 6
11. 002/21-ST 26 56 (šest) 6
12. 003/22-MF 29 59 (šest) 6
13. 010/22-FA 26 61 (šest) 6
14. 007/22-S/V 27 56 (šest) 6
15. 003/19-FO 26 58 (šest) 6
16. 001/22-MF 22   Ne zadovoljava
17. 038/22-S/V 20   Ne zadovoljava
18. 009/21-ST 20   Ne zadovoljava
19. 003/22-FA 19   Ne zadovoljava
20. 014/22-FA 19   Ne zadovoljava
21. 002/22-MF 19   Ne zadovoljava
22. 004/22-S/V 14   Ne zadovoljava
23. 013/22-S/V 13   Ne zadovoljava
24. 007/22-ST 12   Ne zadovoljava
25. 033/22-S/V 11   Ne zadovoljava
26. 019/22-S/V 8   Ne zadovoljava
27. 014/22-S/V 8   Ne zadovoljava
28. 006/22-ST 7   Ne zadovoljava
29. 020/22-S/V 2   Ne zadovoljava
30. 004/22-MF 2   Ne zadovoljava
31. 039/22-FA/V 0   Ne zadovoljava

Napomena: Upis ocjena će se održati 14.07.2023. godine u 15.30 sati.

Prof. dr Slobodan Marinković – izmjena termina ispita


Obavještavaju se studenti da se ispiti kod prof. dr Slobodana Marinkovića zakazani za petak, 07. jula odgađaju. Novi termini ispita održati će se u petak 14. jula u 09.00 sati Fakultet zdravstvenih nauka, u 11.00 sati Medicinski fakultet.