Doc. dr Semir Mešanović


Osnove laboratorijske dijagnostike – ispit održan 15.06.2023. godine.

Redni broj

Broj indeksa

Broj bodova

(prisustvo+seminarski rad+kolokvij+zavrsni test)

Ocjena

1.

004/20 MF

10

5

2.

013/20 MF

30,5

5

3.

005/20 MF

43

5

4.

008/20 MF

60,5

6

5.

009/20 MF

58,5

6

Napomena: Upis ocjena i uvid u radove obavit će se 16.06.2023. u 16.00 sati.

Doc. dr Halida Mahmutbegović – Poljaković


Farmaceutska botanika – ispit održan 12.06.2023. godine.

Redni broj Broj indeksa Herbar Završni ispit Ukupno osvojeni bodovi Ocjena
1. 040/22-FA/V Nije položen 12 bodova/ nije položen   Ne zadovoljava
2. 003/22-FA Položen 10 bodova/ nije položen   Ne zadovoljava
3. 010/22-FA Nije položen 0 bodova/ nije položen   Ne zadovoljava
4. 014/22-FA Položen 10 bodova/ nije položen   Ne zadovoljava
5. 039/22-FA/V Položen 31 bodova/ položen 65 bodova 7 (sedam)
6. 016/22-FA Položen 27 bodova/ položen 56 bodova 6 (šest)

Napomena: Upis ocjena za studente koji su položili će se održati 26.06.2023. godine u 16 h.