Obavještenje za javnost Medicinskog fakulteta za dan 31.07.2023. godine


Obavještava se javnost da se završni rad pod nazivom „Rekontrukcija dojke“ kandidata Eldina Levića, studenta integrisanog studijskog programa Medicina, zajedno sa izvještajem Komisije za ocjenu i javnu odbranu završnog rada, stavlja na uvid javnosti u trajanju od 15 dana od dana objavljivanja i može se pročitati u biblioteci Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla, na adresi XVIII hrvatske brigade 8.

Obavještenje za javnost Fakulteta zdravstvenih nauka za dan 31.07.2023. godine


Obavještava se javnost da se završni rad pod nazivom „Nuspojave antidepresiva“ kandidata Maida Turatovića, studenta I i II integrisanog ciklusa studija na studijskom programu Farmacija, zajedno sa izvještajem Komisije za ocjenu i javnu odbranu završnog rada, stavlja na uvid javnosti u trajanju od 15 dana od dana objavljivanja i može se pročitati u biblioteci Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla, na adresi XVIII hrvatske brigade 8.

Prof. dr Jasminka H. Halilović


Biologija sa humanom genetikom – ispit održan 19.07.2023. godine.

Red.

br

Br.

indeksa

Prva parc

 

Druga

Parc.

31.5.

Završni

Ispit

14.6.

Sem.

rad.

Vježbe

Praktični

AKT.

UKUP

BOD.

Završni

Ispit

19.7.2023

1.       

019-22-S

16

12

8,5

20

 

 

 

20

2.       

020-22-S

1,5

9

16

20

 

 

 

20

3.       

044-22-S

18

5,5

0

 

 

 

 

21

4.       

004-20-MF

 

 

 

 

 

 

 

18

5.       

033-22-S

 

7,5

18

20

 

 

 

17

6.       

041-22-S

14,5

 

0

 

 

 

 

35

7.       

008-22-MF

15

6

 

15

3

 

17

8.       

012-22-FT

4,5

6

2,5

 

 

 

 

12

9.       

031-22-RA

 

 

 

 

 

 

 

13

10.    

003-22-FA

20

3

 

15

0

 

31

11.    

010-22-FT

 

5

19

 

 

 

 

 

12.    

003-22-DA

15

9,33

 

 

 

 

 

30

13.    

013-22-MF

 

7

17

 

USL

 

 

 

14.    

040-22-FA

 

 

6

 

USL

 

 

 

15.    

002-22-RA

 

 

 

 

 

 

 

18

16.    

009-22-MF

9

12

 

15

USL

5

 

 

17.    

006-22-MF

16

5,5

11

20

+

5

 

25

18.    

 

5

 

0

 

 

 

 

 

19.    

014-22-FA

 

8,5

8

15

+

4

 

26

20.    

007-22-ST

12,5

0

 

20

3

 

24

21.    

16-22-S

11,5

6

0

 

 

 

 

20

22.    

004-22-S

11,5

9,5

10,5

 

 

 

 

14

23.    

008-22-FT

8

6,5

2,5

 

 

 

 

13

24.    

010-22-FA

16

12,5

16

20

USL

5

69,5

 

25.    

035-22-S

11,5

9,5

21

 

 

 

 

19

26.    

001-22-ST

13

6,5

 

25

5

 

34

27.    

001-22-MF

10,5

12

 

15

3

 

25

28.    

004-22-MF

13,5

6,5

 

15

5

 

26

29.    

008-22-RA

 

 

 

 

 

 

 

9

30.    

027-22-S

 

13,5

22,5

 

 

 

 

17

31.    

022-22-RA

 

 

 

 

 

 

 

20

32.    

021-22-RA

 

 

 

 

 

 

 

24

33.    

 015-22-MF

8

8,5

8,5

20

+

5

 

 

34.    

014-22-S

9

11

0

15

 

 

 

19

35.    

006-22-S

 

 

 

 

 

 

 

29

36.    

005-22-FT

 

 

0

 

 

 

 

14

37.    

006-22-ST

11

9,5

11,5

15

+

3

 

13

38.    

023-21-RA

 

 

13,5

 

 

 

 

19

39.    

023-22-RA

 

 

 

 

 

 

 

22

40.    

016-22-FA

13,5

6,5

10,5

25

USL

5

 

 

41.    

013-22-S

8,5

13

16,5

 

 

 

 

17

42.    

002-20-FT

 

 

 

 

 

 

 

19

43.    

015-22-S

 

 

 

 

 

 

 

14

44.    

007-22-S

 

 

19

 

 

 

 

19

45.    

002-22-RA

 

4

0

 

 

 

 

17

46.    

017-22-S

 

 

 

 

 

 

 

11

47.    

002-22-

14

4

15

 

USL

 

 

 

48.    

003-22-MF

14

7

 

15

2

 

26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

017-21-SI

 

 

0

 

 

 

 

 

2.

012-22-MF

 

 

 

 

 

 

 

40

Upis ocjena i uvid u radove obaviće se u četvrtak, 10.08.2023.godine u 12.00 sati u praktikumu za biolologiju.

Ukoliko ste spriječeni da dođete na upis ocjene indeks ostavite u studentsku službu .

Predmetni nastavnik: H.Halilović Jasminka, red. Prof.

Prof. dr Azijada Beganlić


Uvod u zdravstvenu njegu – ispit održan 26.07.2023. godine.

Redni broj  Broj indeksa SC. Ocjena
1. 043/22-S/V 28/30 9

Higijena – ispit održan 26.07.2023. godine.

Redni broj  Broj indeksa SC. Ocjena
1. 029/22-RNO/V 15/20 8
2. 002/21-RNO/V 16/20 8

Ekologija i higijena radne sredine –  ispit održan 26.07.2023. godine.

Redni broj  Broj indeksa SC. Ocjena
1. 029/21-FT/V 19/30 6

Obavještenje za javnost Fakulteta zdravstvenih nauka za dan 27.07.2023. godine


Obavještava se javnost da na doktorsku disertaciju pod nazivom ,,Kliničko-morfološke karakteristike malignih  tumora usne šupljine” kandidata dr. stomatologije Elvisa  Saletovića, studenta doktorskih studija na Fakultetu zdravstvenih nauka, studijskog  programa  Stomatologija, kao i na izvještaj Komisije za ocjenu i javnu odbranu doktorske disertacije, koji su bili na uvidu  javnosti u periodu od 12.07.2023. godine do 26.07.2023. godine, nije bilo primjedbi. 

Rektor Univerziteta rješenjem broj: 01-631-1/23 od 27.07.2023. godine zakazuje javnu odbranu doktorske disertacije za dan 28.07.2023. godine sa početkom u 15:00 sati u malom amfiteatru Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla, u ulici XVIII hrvatske brigade 8.