Prof. dr Mithat Tabaković


Njega internističkih bolesnika – ispit održan 15.06.2023. godina.

Redni broj Broj indeksa Broj bodova Ocjena
1. 003/21-S/V 70 7
2. 006/21-S/V 70 7
3. 013/22-S 80 8
4. 018/21-S/V 60 6
5. 012/21-S/V 70 7
6. 004/21-S/V 60 6
7. 013/21-S/V 80 8
8. 019/21-S/V 60 6
9. 027/21-S/V 70 7
10. 010/21-S/V 60 6

Klinička propedeutika I – ispit održan 15.06.2023. godina.

Redni broj Broj indeksa Broj bodova Ocjena
1. 012/21-MF 70 7
2. 009/21-MF 80 8
3. 007/21-MF 60 6
4. 005/21-MF 60 6
5. 006/21-MF 80 8
6. 007/22-MF 70 7
7. 010/21-MF 70 7

Referisanje o napretku istraživanja I – ispit održan 15.06.2023. godina.

Redni broj Broj indeksa Broj bodova  Ocjena
1. 004/20-DrBMZ 90 9
2. 003/20-DrBMZ 90 9

Izrada i objavljivanje naučnog rada II – ispit održan 15.06.2023. godina.

Redni broj Broj indeksa Broj bodova Ocjena
1. 004/20-DrBMZ 90 9
2. 003/20-DrBMZ 90 9

Obavještenje za javnost Fakulteta zdravstvenih nauka za dan 20.06.2023.godine


I

Obavještava se javnost da na završni rad pod nazivom Primjena matičnih ćelija u stomatologiji kandidatkinje Edine Omerović, studentice I i II integrisanog ciklusa studija na studijskom programu Stomatologija, kao i na izvještaj Komisije za ocjenu i javnu odbranu završnog rada, koji su bili na uvidu javnosti u periodu od 25.05.2023. godine do 08.06.2023. godine, bio na uvidu javnosti, nije bilo primjedbi. 

Dekan Fakulteta zdravstvenih nauka rješenjem broj: 04/06-293-1/23 od 17.06.2023. godine zakazuje javnu odbranu završnog rada za dan 23.06.2023. godine sa početkom u 15:00 sati u amfiteatru Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla, u ulici XVIII hrvatske brigade 8.

Obavještenje za javnost Fakulteta zdravstvenih nauka za dan 20.06.2023.godine


I

Obavještava se javnost da na magistarski rad pod nazivom Magnetna rezonanca u detekciji malignih tumora mozga kandidatkinje Zehrije Mujanović, studentice II ciklusa studija na studijskom programu Radiologija, kao i na izvještaj Komisije za ocjenu i javnu odbranu magistarskog rada, koji su bili na uvidu javnosti u periodu od 28.03.2023. godine do 11.04.2023. godine, bio na uvidu javnosti, nije bilo primjedbi. 

Dekan Fakulteta zdravstvenih nauka rješenjem broj: 04/06-292-1/23 od 17.06.2023. godine zakazuje javnu odbranu magistarskog rada za dan 23.06.2023. godine sa početkom u 16:00 sati u amfiteatru Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla, u ulici XVIII hrvatske brigade 8.