Obavještenje za javnost Fakulteta zdravstvenih nauka za dan 09.06.2023.godine


I

Obavještava se javnost da na završni rad pod nazivom Primjena inhalacionih lijekova u liječenju plućnih bolesti kandidatkinje Amine Jusić Dervišević, studentice I i II integrisanog ciklusa studija na studijskom programu Farmacija, kao i na izvještaj Komisije za ocjenu i javnu odbranu završnog rada, koji su bili na uvidu javnosti u periodu od 15.05.2023. godine do 29.05.2023. godine, bio na uvidu javnosti, nije bilo primjedbi. 

Dekan Fakulteta zdravstvenih nauka rješenjem broj: 04/06-264-1/23 od 08.06.2023. godine zakazuje javnu odbranu završnog rada za dan 12.06.2023. godine sa početkom u 14:00 sati u amfiteatru Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla, u ulici XVIII Hrvatske brigade 8.