Prof. dr Halid Žigić


Osnovi informatike – ispit održan 07.06.2023. godine.

Redni broj Broj indeksa Broj bodova Ocjena
1. 004/22-DS 65 7
2. 002/22-DS 65 7
3. 001/22-DS 65 7
4. 012/22-BS 55 6
5. 001/22-OP 75 8
6. 040/22-FA/V 55 6
7. 007/22-VPU/V 40 5
8. 027/22-S/V 40 5
9. 001/22-VPU 40 5
10.. 001/22-FO/V 45 5
11. 003/22-OP/V 0 5
12. 043/22-S/V 30 5
13. 003/22-INI 75 8
14. 002/22-OP/V 0 5
15. 018/22-VPU/V 0 5

Aplikativni softver – ispit održan 07.06.2023. godine.

Redni broj Broj indeksa Broj bodova Ocjena
1. 008/22-INT/V 65 7
2. 005/22-MiF/V 65 7
3. 027/19-INI 85 9
4. 029/10-INI 75 8
5. 028/29-DS/V 55 6