Prof. dr Zijad Jagodić


Osnove saobraćaja i transporta – ispit održan 10.06.2023. godine.

Redni broj  Broj indeksa Ocjena
1. 012/22- BS  6

Terminali u drumskom saobraćaju – ispit održan 10.06.2023. godine.

Redni broj Broj indeksa Ocjena
1. 028/19-DS/V 5
2. 012/19-DS 5

Špedicija i agencijsko poslovanje – ispit održan 10.06.2023. godine.

Redni broj  Broj indeksa Ocjena
1. 026/19-DS/V 5
2. 009/19-DS  5

Motorna vozila – ispit održan 10.06.2023. godine.

Redni broj Broj indeksa Ocjena
1. 012/20-DS 7