Obavještenje za javnost Fakulteta zdravstvenih nauka za dan 22.06.2023. godine


I

Obavještava se javnost da se završni rad pod nazivom „Ekstrakcije zuba odraslih pacijenata“ kandidata Denisa Vučinića, studenta I i II integrisanog ciklusa studija na studijskom programu Stomatologija, zajedno sa izvještajem Komisije za ocjenu i javnu odbranu završnog rada, stavlja na uvid javnosti u trajanju od 15 dana od dana objavljivanja i može se pročitati u biblioteci Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla, na adresi XVIII hrvatske brigade 8.

Obavještenje za javnost Fakulteta zdravstvenih nauka za dan 22.06.2023. godine


Obavještava se javnost da se završni rad pod nazivom „Doziranje lijekova u hroničnoj bubrežnoj bolesti“ kandidata Zerine Husić, studenta I i II integrisanog ciklusa studija na studijskom programu Farmacija, zajedno sa izvještajem Komisije za ocjenu i javnu odbranu završnog rada, stavlja na uvid javnosti u trajanju od 15 dana od dana objavljivanja i može se pročitati u biblioteci Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla, na adresi XVIII hrvatske brigade 8.