Prof. dr Jasminka H. Halilović


Rezultati ispita iz (Med) Biologije sa humanom genetikom od 14.6.2023.

Red. br Br. indeksa Prva parcijala Druga parcijala 31.05.2023. Završni ispit 14.06.2023. Sem. rad. Vježbe praktični AKT. UKUP. BOD.
1. 019/22-S 16 12 8,5 20      
2. 020/22-S 1,5 9 16 20      
3. 044/22-S 18 5,5 0        
4. 033/22-S   7,5 18 20      
5. 041/22-S 14,5   0        
6. 008/22-MF 15 6   15 3  
7. 012/22-FT 4,5 6 2,5        
8. 003/22-FA 20 3   15 0  
9. 010/22-FT     19        
10. 003/22-FA 15 9,33          
11. 013/22-MF     17   USL    
12. 040/22-FA     6   USL    
13. 009/22-MF 9 12   15 USL 5  
14. 006/22-MF 16 5,5 11 20 + 5  
15. A.D. 5   0        
16. 014/22-FA   8,5 8 15 + 4  
17. 007/22-ST 12,5 0   20 3  
18. 016/22-S 11,5 6 0        
19. 004/22-S 11,5 9,5 10,5        
20. 008/22-FT 8 6,5 2,5        
21. 010/22-FA 16 12,5 16 20 USL 5 69,5
22. 035/22-S 11,5 9,5 21        
23. 001/22-ST 13 6,5   25 5  
24. 001/22-MF 10,5 12   15 3  
25. 004/22-MF 13,5 6,5   15 5  
26. 027/22-S   13,5 22,5        
27. 015/22-MF 8 8,5 8,5 20 + 5  
28. 014/22-S 9 11 0 15      
29. 005/22-FT     0        
30. 006/22-ST 11 9,5 11,5 15 + 3  
31. 023/21-RA     13,5        
32. 016/22-FA 13,5 6,5 10,5 25 USL 5  
33. 013/22-S 8,5 13 16,5        
34. 007/22-S     19        
35. 002/22-RA   4 0        
36. 002/22 14 4 15   USL    
37. 003/22-MF 14 7   15 2  
 

Mikrobiologija s parazitologijom

             
1. 017/21-SI     0        

 

Upis ocjena i uvid u radove obaviće se u subotu 24.6.2023.godine u 12 sati u praktikumu za biologiju. Ukoliko ste spriječeni da dođete na upis ocjene indeks ostavite u studentsku službu .