Prof. dr Sanda Pribić


Medicinska etika – ispit održan 08.06.2023. godine.

Redni broj Broj indeksa Ocjena
1. 010/22-FA 7
2. 035/22-S/V 9
3. 003/22-RA/V 9
4. 006/22-ST 8
5. 001/22-MF 9
6. 008/22-FT 9
7. 002/22-RA 7
8. 020/22-S/V 8
9. 006/22-S/V 5
10. 043/22-S/V 5
11. 019/22-S/V 9
12. 041/22-S/V 8
13. 002/22-MF 8
14. 016/22-S/V 8
15. 040/22-FA/V 8
16. 008/22-RA/V 5
17. 027/22-S/V 7
18. 033/22-S/V 7
19. 014/22-S/V 7
20. 013/22-S/V 8
21. 007/22-S/V 8
22. 001/22-ST 8
23. 016/22-FA 7
24. 007/22-ST 8
25. 008/22-MF 7
26. 006/22-MF 8
27. 004/22-S/V 8
28. 004/22-MF 8
29. 014/22-FA 8
30. 019/22-MF 8
31. 015/22-MF 9
32. 003/22-MF 7
33. 003/22-FA 7
34. 036/22-FT/V 9

Uvod u farmaciju – ispit održan 08.06.2023. godine.

Redni broj Broj indeksa Ocjena
1. 010/22-FA 9
2. 016/22-FA 9
3. 014/22-FA 8
4. 003/22-FA 6
5. 040/22-FA/V 7