Prof. dr Azijada Beganlić – nadoknada predavanja


Obavještavaju se studenti da će se nadoknada predavanja kod prof. dr Azijade Beganlić održati u petak, 02.05.2023. godine iz predmeta, Uvod u zdravstvenu njegu u 16.30 sati i Higijena u 18.00, umjesto 31.05.2023.godine.

Poreski sistemi


Poreski sistemi – rezultati kolokvijuma.

Redni broj Broj indeksa Broj bodova Ocjena
1. 009/22-MP/V 70 7

Obavještenje za javnost Fakulteta zdravstvenih nauka za dan 25.05.2023. godine


I

Obavještava se javnost da se završni rad pod nazivom „Primjena matičnih stanica u stomatologiji“ kandidatkinje Edine Omerović, studenta I i II integrisanog ciklusa studija na studijskom programu Stomatologija, zajedno sa izvještajem Komisije za ocjenu i javnu odbranu završnog rada, stavlja na uvid javnosti u trajanju od 15 dana od dana objavljivanja i može se pročitati u biblioteci Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla, na adresi Maršala Tita 2A i 2B.

Doc. dr Suad Keranović


Intenzivna njega – rezultati kolokvijuma.

Redni broj

Broj indeksa

Broj bodova

1.        

013/19-S/V

19

2.        

024/19-S/V

16

3.        

004/19-S/V

15

4.        

023/19-S/V

14

5.        

008/19-S/V

10

6.        

002/19-S/V

10

7.        

024/22-S/V

9

8.        

029/19-S/V

9

9.        

043/19-S/V

8

10.    

009/20-S/V

5