Prof. dr Jasminka Sadadinović


Organska hemija – ispit održan 22.06.2023. godine.

Redni broj Broj indeksa Broj bodova Ocjena
1. 039/22-FA/V 58 6
2. 011/18-FA 43 5
3. 008/21-FA 40 5
4. 007/21-FA/V 28 5
5. 001/18-FA/V 46 5

Farmakognozija – ispit održan 22.06.2023. godine.

Redni broj Broj indeksa Broj bodova Ocjena
1. 017/22-FA 76 8
2. 009/22-FA 78 8

Industrijska proizvodnja lijekova – ispit održan 22.06.2023. godine.

Redni broj Broj indeksa Broj bodova Ocjena
1. 017/22-FA 69 7

Doc. dr Halida Mahmutbegović – Poljaković


Biohemija – ispit održan 26.06.2023. godine.

Redni broj Broj indeksa Završni ispit Ukupno osvojenih bodova Ocjena
1. 004/19-FO 40 85 (devet) 9
2. 035/22-S/V 47 80 (osam) 8
3. 044/22-S/V 37 75 (osam) 8
4. 006/22-MF 36 77 (osam) 8
5. 001/22-ST 36 77 (osam) 8
6. 016/22-FA 33 76 (osam) 8
7. 008/22-MF 38 70 (sedam) 7
8. 041/22-S/V 31 65 (sedam) 7
9. 016/22-S/V 26 56 (šest) 6
10. 009/19-FO 29 58 (šest) 6
11. 002/21-ST 26 56 (šest) 6
12. 003/22-MF 29 59 (šest) 6
13. 010/22-FA 26 61 (šest) 6
14. 007/22-S/V 27 56 (šest) 6
15. 003/19-FO 26 58 (šest) 6
16. 001/22-MF 22   Ne zadovoljava
17. 038/22-S/V 20   Ne zadovoljava
18. 009/21-ST 20   Ne zadovoljava
19. 003/22-FA 19   Ne zadovoljava
20. 014/22-FA 19   Ne zadovoljava
21. 002/22-MF 19   Ne zadovoljava
22. 004/22-S/V 14   Ne zadovoljava
23. 013/22-S/V 13   Ne zadovoljava
24. 007/22-ST 12   Ne zadovoljava
25. 033/22-S/V 11   Ne zadovoljava
26. 019/22-S/V 8   Ne zadovoljava
27. 014/22-S/V 8   Ne zadovoljava
28. 006/22-ST 7   Ne zadovoljava
29. 020/22-S/V 2   Ne zadovoljava
30. 004/22-MF 2   Ne zadovoljava
31. 039/22-FA/V 0   Ne zadovoljava

Napomena: Upis ocjena će se održati 14.07.2023. godine u 15.30 sati.

Prof. dr Slobodan Marinković – izmjena termina ispita


Obavještavaju se studenti da se ispiti kod prof. dr Slobodana Marinkovića zakazani za petak, 07. jula odgađaju. Novi termini ispita održati će se u petak 14. jula u 09.00 sati Fakultet zdravstvenih nauka, u 11.00 sati Medicinski fakultet.

Prof. dr Esed Karić


Porodična pedagogija – ispit održan 23.06.2023. godine.

Redni broj Broj indeksa Ocjena
1. 028/22-VPU 8
2. 015/21-VPU 7
3. 012/21-VPU 7
4. 020/22-VPU 6
5. 038/22-RNO 8

Rad u cjelodnevnom produženom boravku – ispit održan 23.06.2023. godine.

Redni broj  Broj indeksa Ocjena
1. 026/22-VPU 5

Metodika rada u kombinovanom odjeljenju – ispit održan 23.06.2023. godine.

Redni broj  Broj indeksa Ocjena
1. 002/19-VPU 9
2. 038/22-RNO 8

Didaktika – ispit održan 23.06.2023. godine.

Redni broj Broj indeksa Ocjena
1. 001/21-INT 5

Opšta pedagogija – ispit održan 23.06.2023. godine.

Redni broj Broj indeksa Ocjena
1. 005/22-MiF 5

Predškolska pedagogija – ispit održan 23.06.2023. godine.

Redni broj Broj indeksa Ocjena
1. 028/22-VPU 9
2. 026/22-VPU 7
3. 009/21-VPU 5
4. 013/21-VPU 6

Metodika nastave informatike i tehnike – ispit održan 23.06.2023. godine.

Redni broj Broj indeksa Ocjena
1. 006/22-INT 5

Komunikacija i grupni rad u nastavi – ispit održan 23.06.2023. godine.

Redni broj Broj indeksa Ocjena
1. 017/22-RNO 9
2. 034/22-RNO 9
3. 013/22-RNO 9

Pedagoška informatika – ispit održan 23.06.2023. godine.

Redni broj Broj indeksa Ocjena
1. 021/22-VPU 6
2. 018/22-VPU 5

Napomena: Upis ocjene i uvid u radove obavit će se 14.07.2023. godine u 10.00 sati.