Prof. dr. Esed Karić


REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA IZ PREDMETA METODIKA RADA U KOMBINOVANOM ODJELJENJU OBAVLJENOG 24.06. 2021. GODINE

 1. 005/20- RNO/v –  7
 2. 002/20- VPU –  5
 3. 031/20- VPU/v –  6
 4. 006/20- RNO/v –  7
 5. 003/20- RNO/v –  7
 6. 004/20- RNO/v –  9
 7. 003/20- RNO –  9
 8. 015/20- RNO/v –  7
 9. 001/20- RNO/v –  8
 10. 002/20- RNO/v –  9

 

REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA IZ PREDMETA PREDŠKOLSKA PEDAGOGIJA OBAVLJENOG 24.06. 2021. GODINE

 

 1. 026/20- VPU/v – 6
 2. 023/20- VPU/v – 5
 3. 008/20- VPU/v- 8
 4. 002/20- VPU- 5
 5. 002/19- VPU- 6

 

REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA IZ PREDMETA PORODIČNA PEDAGOGIJA   OBAVLJENOG 24.06. 2021. GODINE

 

 1. 023/20- VPU/v – 8
 2. 010/19- RNE/v – 9
 3. 037/19- VPU/v – 7
 4. 002/19- VPU/v – 10
 5. 002/19- VPU – 9
 6. 008/20- VPU/v – 7
 7. 026/20- VPU/v – 6

 

 

REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA IZ PREDMETA KOMUNIKACIJA I GRUPNI RAD U NASTAVI  OBAVLJENOG 24.06. 2021. GODINE

 

 1. 029/19- RND/v – 9

 

REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA IZ PREDMETA DIDAKTIKA   OBAVLJENOG 24.06. 2021. GODINE

 

 1. 032/20-G – 7

 

REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA IZ PREDMETA METODIKA DOPUNSKE I DODATNE NASTAVE  OBAVLJENOG 24.06. 2021. GODINE

 

 1. 016/19-RNO/v- 8

 

 

REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA IZ PREDMETA PREDŠKOLSKA PEDAGOGIJA MASTER STUDIJ  OBAVLJENOG 24.06. 2021. GODINE

 

 1. 013/20-MrPn/v – 9

 

Upis ocjena će se obaviti  u četvrtak 01.07.2021. godine  u 13 sati.

Obavještenje za javnost Fakulteta zdravstvenih nauka za dan 26.06.2021. godine


 I

Obavještava se javnost da se doktorska disertacija pod nazivom Strategija razvoja sporta u postkonfliktnom društvu“ kandidata Iber Alaja, studenta doktorskih studija na Fakultetu zdravstvenih nauka, studijskog programa Menadžment u sportu, zajedno sa izvještajem Komisije za ocjenu i javnu odbranu doktorske disertacije, stavlja na uvid javnosti u trajanju od 15 dana od dana objavljivanja i može se pročitati u biblioteci Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla, na adresi Maršala Tita 2A i 2B.

 

Prof. dr. Jasminka Sadadinović


Rezultati ispita obavljenog 24.06.2021.godine

Oblikovanje lijekova

      broj indeksa                    broj poena            ocjena

 1. 045/18-FA/v                           79                        8
 2. 008/17-FA                              69                        7
 3. 025/18-FA                              76                        8
 4. 033/18-FA/v                           69                        7

Prof. dr. Mithat Tabaković


Ispit obavljen 25.06.2021. godine

Intenzivna njega- Fakultet zdravstvenih nauka

       br. indeksa            broj poena           ocjena

 1. 069/17-S                    90                         9         

Izrada i objavljivanje naučnog rada- Medicinski fakultet III ciklus

 1. 004/19-Dr.Bmz           95                        10

Interna medicina- Medicinski fakultet III ciklus

 1. 003/19-DrBMZ            90                        9 
 2. 004/11-DrBMZ            95                       10