Prof. dr Albina Fazlović – rezultati ispita


Uvod u pravo – ispit održan, 14.02.2024. godine.

Redni broj Broj indeksa Brojčana ocjena Slovna ocjena Opisna ocjena
1. 004/23-OP 6 E Zadovoljava
2. 006/23-OP/V 6 E Zadovoljava
3. 012/23-OP/V 6 E Zadovoljava

Napomena: usmeni ispit će se održati 21.02.2024. godine s početkom u 10.30 sati.

Ustavno pravo – ispit održan, 14.02.2024. godine.

Redni broj Broj indeksa Brojčana ocjena Slovna ocjena Opisna ocjena
1. 007/23-OP 7 D Uopšteno dobar
2. 001/22-FO/V 8 C Prosječan
3. 004/23-OP/V 8 C Prosječan
4. 003/23-PN 6 E Zadovoljava

Napomena: Usmeni ispit će se održati, 21.02.2024. godine s početkom u 12.00 sati.

Prof. dr Esed Karić – rezultati sipita


Didaktika – ispit održan, 10.02.2024. godine.

Redni broj Broj indeksa Ocjena
1. 020/23-VPU 6
2. 030/23-MiF 6
3. 005/22-MiF 5
4. 025/22-VPU 5
5. 012/23-RNO 9
6. 003/22-RNO 5
7. 044/23-MiF 6
8. 014/23-VPU 5

Rad u cjelodnevnom produženom boravku – ispit održan, 10.02.2024. godine.

Redni broj Broj indeksa Ocjena
1. 036/23-VPU 6
2. 047/23-VPU 5
3. 022/23-VPU 6
4. 018/22-VPU 5
5. 014/23-VPU 5
6. 010/23-VPU 6
7. 001/23-VPU 6

Metodika rada u kombinovanom odjeljenju – ispit održan, 10.02.2024. godine.

Redni broj Broj indeksa Ocjena
1. 013/23-RNO 9
2. 034/23-RNO 10
3. 036/23-VPU 7
4. 041/23-RNO 7

Pedagoška informatika – ispit održan, 10.02.2024. godine.

Redni broj Broj indeksa Ocjena
1. 033/23-VPU 6
2. 004/22-MiF 8
3. 002/23-VPU 9
4. 020/23-VPU 5

Metodika dopunske i dodatne nastave – ispit održan, 10.02.2024. godine.

Redni broj Broj indeksa Ocjena
1. 045/23-RNO 6
2. 046/23-RNO 6

Ocjenjivanje i vrednovanje učeničkih dostignuća – ispit održan, 10.02.2024. godine.

Redni broj Broj indeksa Ocjena
1. 016/23-RNO 7

Napomena: Upis ocjene i uvid u radove obavit će se 24.02.2024. godine u 10.00 sati.