Prof. dr Nenad Avramović – rezultati ispita


Međunarodno javno pravo – ispit održan, 01.02.2024. godine.

Redni broj Broj indeksa Ocjena
1. 001/18-OP/V 5
2. 026/17-OP 6
3. 008/20-BP 5
4. 004/23-OP 5

Pravo EU – ispit održan, 01.02.2024. godine.

Redni broj Broj indeksa Ocjena
1. 007/20-OP/V 8
2. 019/17-OP 6
3. 004/22-OP/V 6

Poslovno pravo – ispit održan, 01.02.2024. godine.

Redni broj Broj indeksa Ocjena
1. 013/21-OSE/V 6
2. 004/21-RR 6
3. 013/22-DrPLN 6

 

Prof. dr Jasminka H. Halilović – rezultati ispita


Mikrobiologija sa parazitologijom – ispit održan 19.01.2024. godine.

Redni broj Broj indeksa Ocjena
1. 010/23-MF 6
2. 012/21-MF 9
3. 010/21-MF 7
4. 005/21-MF 9
5. 002/23-MF 10
6. 004/23-MF 7
7. 009/21-MF 8
8. 007/21-MF 10
9. 002/21-MF 7
10. 006/21-MF 8
11. 019/22-S/V 7
12. 044/22-S/V 6
13. 033/22-S 8
14. 041/22-S/V 6
15. 038/23-FA 6
16. 035/23-ST 6
17. 031/23-ST 9
18. 039/22-FA/V 8
19. 007/22-ST 7
20. 016/22-S 6
21. 017/23-SI/V 7
22. 004/22-S/V 7
23. 035/22-S 6
24. 001/22-ST 9
25. 028/21-S 7
26. 008/21-FA 8
27. 020/22-S/V 7
28. 014/22-S 7
29. 006/22-S 6
30. 006/22-ST 8
31. 013/22-S 8
32. 015/22-S/V 6
33. 017/22-S/V 6
34. 007/22-S 6
35. 045/23-S 6
36. 043/22-S 6
37. 017/21-S 6

Osnovi istraživanja 

Redni broj Broj indeksa Ocjena
1. 001/23-FO 7
2. 003/23-FO 10
3. 001/23-FO/V 7

Osnovi forenzičke biologije

Redni broj Broj indeksa Ocjena
1. 001/22-FO/V 10

Napomena: Upis ocjene i uvid u radove održati će se u petak, 02. februara u 14.00 sati.