Sretan Uskrs!


Svim vjernicima koji slave uskršnje praznike, kolektiv Evropskog univerziteta “Kallos” upućuje najiskrenije čestitke povodom predstojećih praznika sa željom da ga provedu u miru, ljubavi i sreći!

Sretan Uskrs!

EVROPSKI UNIVERZITET KALLOS TUZLA U POSJETI SREDNJIM ŠKOLAMA


Pred vratima je nova školska godina, a maturanti donose svoje odluke gdje se dalje obrazovati i šta studirati. Kako bi im olakšali izbor i dostavili što više informacija  upisu na Evropskom univerzitetu Kallos u Tuzli i Evropskom univerzitetu Brčko distrikt, sačinjen je plan obilaska srednjih škola Tuzlanskog kantona, Brčko distrikta BiH i Republike Srpske. Profesori Evropskog univerziteta Kallos Tuzla i Evropskog univerziteta Brčko distrikt BiH posjetili su škole kako slijedi: MSŠ Srebrenik, MSŠ „ Hasan Kikić“ Gradačac, Gimnazija „ Mustafa Novalić“ Gradačac, Elektrotehnička škola Tuzla, Mješovita srednja hemijska škola Tuzla, Građevinska-geodetska škola Tuzla, Mješovita ugostiteljsko- turistička škola Tuzla, Srednja ekonomska škola Tuzla, MSŠ Gračanica i Srednja saobraćajna škola Tuzla.  U narednim danima, a prema usvojenom planu obilaska srednjih škola izvršit će se obilazak ostalih srednjih škola. Maturantima su prezentirani studijski programi koje mogu da upišu na svih sedam fakulteta na Evropskom univerzitetu Kallos Tuzla i na šest fakulteta Evropskog univerziteta Brčko distrikt BiH. Maturanti su upoznati sa izvođenjem nastavnog procesa, uslovima upisa na Univerzitetima, o opremljenosti fakulteta, te profesorima koji izvode nastavu. Istaknuto je da su angažovani istaknuti profesori- stručnjaci iz BiH i okruženja, sa bogatom domaćom i inostranom reputacijom, kako u praksi tako i u teorijskim istraživanjima. Naglašeno je da su kabineti savremeno opremljeni, te da je studentima omogućena neophodna studijska praksa i drugi vidovi obrazovanja. Na skoro svim prezentacijama, maturanti su postavljali određena pitanja, te nakon odgovora profesora na sva postavljena pitanja i vođenja dijaloga, bili su jako zadovoljni i iskazali su zainteresovanost za upis na našim Univerzitetima. Takođe  smo upoznali buduće studente da će se nastava izvoditi u školskoj 2024/25. u novoizgrađenom objektu Evropskog univerziteta u Brčko distriktu. Ovom prilikom izražavamo zahvalnost nastavnom osoblju i menadžmentu navedenih škola, kao i škola koje ćemo obići u narednim danima na pomoći u predstavljanju naših Univerziteta.

POZIV NA DAN OTVORENIH VRATA EVROPSKOG UNIVERZITETA


Evropski univerzitet Brčko distrikt i Evropski univerzitet „Kallos“ Tuzla u petak, 12.04.2024. godine, organizuju za buduće studente Dan otvorenih vrata UniverzitetaOčekujemo dolazak maturanata iz Brčkog i drugih okolnih mjesta, a najavljen je i organizovani dolazak maturanata autobusima. Svečani prijem budućih studenata održaće se u Velikom amfiteatru Univerziteta, na adresi Bijeljinska cesta bb, Brčko, s početkom u 12.00 sati. Ovo je odlična prilika za maturante da steknu uvid u potpuno novu univerzitetsku zgradu koja je izgrađena u sklopu multimilionskog mega-projekta „Univerzitetski grad Kallos Brčko“. Maturanti mogu vidjeti kakvim novim prostorom i savremenom opremom sada Univerzitet raspolaže.

Zadovoljstvo nam je da Vas pozovemo da prisustvujete ovom prijemu.