Obavještenje za javnost Medicinskog fakulteta za dan 22.01.2024. godine


Obavještava se javnost da na doktorsku disertaciju pod nazivom Interkostalni blok i postoperativni tok u pacijenata podrvgnutih uniportal videoasistiranim torakohirurškim proceduramakandidata dr Amara Kešetovića, studenta doktorskih studija na studijskom programu Biomedicina i zdravstvo, kao i na izvještaj Komisije za ocjenu i javnu odbranu doktorske disertacije, koji su bili na uvidu  javnosti u periodu od 09.12.2023. godine do 23.12.2023. godine, nije bilo primjedbi. 

Rektor Univerziteta rješenjem broj: 01-57-1/24 od 22.01.2024. godine zakazuje javnu odbranu doktorske disertacije za dan 26.01.2024. godine sa početkom u 14:00 sati u malom  amfiteatru Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla, u ulici XVIII hrvatske brigade 8.