Obavještenje za javnost Fakulteta zdravstvenih nauka za dan 16.01.2024. godine


Obavještava se javnost da se magistarski rad pod nazivom „Rehabilitacija pacijenata nakon preboljelog moždanog udara kandidatkinje Enise Begović, studentice II ciklusa studija na studijskom programu Fizioterapija i radna terapija, zajedno sa izvještajem Komisije za ocjenu i javnu odbranu završnog rada, stavlja na uvid javnosti u trajanju od 15 dana od dana objavljivanja i može se pročitati u biblioteci Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla, na adresi XVIII hrvatske brigade 8.

Obavještenje za javnost Fakulteta zdravstvenih nauka za dan 16.01.2024. godine


Obavještava se javnost da se magistarski rad pod nazivom “Stav pacijenta o palijativnoj zaštiti“ kandidata Tanje Tešić, studenta II ciklusa studija na studijskom programu Sestrinstvo, zajedno sa izvještajem Komisije za ocjenu i javnu odbranu završnog rada, stavlja na uvid javnosti u trajanju od 15 dana od dana objavljivanja i može se pročitati u biblioteci Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla, na adresi XVIII hrvatske brigade 8.

Obavještenje za javnost Fakulteta zdravstvenih nauka za dan 16.01.2024. godine


I

Obavještava se javnost da na završni rad pod nazivom Uticaj rivaroksabana u liječenju tromboembolije covid – 19 oboljelihkandidata Sanjina Paravlića, studenta I i II integrisanog ciklusa studija na studijskom programu Farmacija, kao i na izvještaj Komisije za ocjenu i javnu odbranu završnog rada, koji su bili na uvidu javnosti u periodu od 20.12.2023. godine do 03.01.2024. godine, bio na uvidu javnosti, nije bilo primjedbi. 

Dekan Fakulteta zdravstvenih nauka rješenjem broj: 04/06-16-1/24 od 15.01.2024. godine zakazuje javnu odbranu završnog rada za dan 20.01.2024. godine sa početkom u 09:30 sati u amfiteatru Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla, u ulici XVIII hrvatske brigade 8.