Prof. dr Izudin Tanović – rezultati kolokvijuma


Kinezimetrija – ispit održan 27.12.2023. godine

Redni broj Broj indeksa Aktivnost Kolokvij Seminarski Ukupan broj bodova Ocjena
1. 008/22 10 38 20 68 7
2. 005/22 10 32,5 20 62,5 6
3. 012/22 10 36,5 20 66,5 7

NAPOMENA: Svi studenti na ispitnom roku mogu izvršiti uvid u svoje radove.

Svi koji nisu uradili i ispunili predispitne obaveze moraju to uraditi neposredno pred ispitni rok.