Obavještenje za javnost Medicinskog fakulteta za dan 06.11.2023. godine


Obavještava se javnost da na završni rad pod nazivom „Ishrana i fizička aktivnost kod bolesnika u šećernoj bolesti“ kandidata Adnana Imširovića, studenta I i II integrisanog ciklusa studija na studijskom programu Medicina, kao i na izvještaj Komisije za ocjenu i javnu odbranu završnog rada, koji su bili na uvidu  javnosti u periodu od 25.09.2023. godine do 09.10.2023. godine, nije bilo primjedbi. 

Dekan Medicinskog fakulteta rješenjem broj: 04/05-320-1/23 od 04.11.2023. godine zakazuje javnu odbranu završnog rada za dan 10.11.2023. godine sa početkom u 16:00 sati u amfiteatru Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla, u ulici XVIII hrvatske brigade 8.

Obavještenje za javnost Medicinskog fakulteta za dan 06.11.2023. godine


Obavještava se javnost da na završni rad pod nazivom „Rekonstrukcija dojke“ kandidata Eldina Levića, studenta I i II integrisanog ciklusa studija na studijskom programu Medicina, kao i na izvještaj Komisije za ocjenu i javnu odbranu završnog rada, koji su bili na uvidu  javnosti u periodu od 31.07.2023. godine do 14.08.2023. godine, nije bilo primjedbi. 

Dekan Medicinskog fakulteta rješenjem broj: 04/05-319-1/23 od 04.11.2023. godine zakazuje javnu odbranu završnog rada za dan 10.11.2023. godine sa početkom u 15:15 sati u amfiteatru Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla, u ulici XVIII hrvatske brigade 8.