Obavještenje za javnost Fakulteta zdravstvenih nauka za dan 15.11.2023. godine


Obavještava se javnost da se završni rad pod nazivom „Preventivni i restaurativni postupci kod ranog dječijeg karijesa“ kandidatkinje Ines Durmić, studenta I i II integrisanog ciklusa studija na studijskom programu Stomatologija, zajedno sa izvještajem Komisije za ocjenu i javnu odbranu završnog rada, stavlja na uvid javnosti u trajanju od 15 dana od dana objavljivanja i može se pročitati u biblioteci Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla, na adresi XVIII hrvatske brigade 8.

Obavještenje za javnost Fakulteta zdravstvenih nauka za dan 15.11.2023.godine


I

Obavještava se javnost da na završni rad pod nazivom Rekonstrukcija endodonski tretiranog zuba, kočić nadogradnja, vrste, postupak izrade kandidata Ademira Rahimića, studenta I i II integrisanog ciklusa studija na studijskom programu Stomatologija, kao i na izvještaj Komisije za ocjenu i javnu odbranu završnog rada, koji su bili na uvidu javnosti u periodu od 30.10.2023. godine do 14.11.2023. godine, nije bilo primjedbi. 

Dekan Fakulteta zdravstvenih nauka rješenjem broj: 04/06-607-1/23 od 15.11.2023. godine zakazuje javnu odbranu završnog rada za dan 16.11.2023. godine sa početkom u 15:30 sati u amfiteatru Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla, u ulici XVIII hrvatske brigade 8.