Obavještenje za javnost Medicinskog fakulteta za dan 01.11.2023. godine


I

Obavještava se javnost da se doktorska disertacija pod nazivom „Konverzija laparoskopske u klasičnu holecistektomiju” kandidata Bakira Helića, studenta doktorskog studija na Medicinskom fakultetu, studijskog programa Biomedicina i zdravstvo, zajedno sa izvještajem Komisije za ocjenu i javnu odbranu doktorske disertacije, stavlja na uvid javnosti u trajanju od 15 dana od dana objavljivanja i može se pročitati u biblioteci Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla, na adresi XVIII hrvatske brigade 8.

Obavještenje za javnost Fakulteta zdravstvenih nauka za dan 01.11.2023. godine


Obavještava se javnost da se završni rad pod nazivom “Skladištenje lijekova u apotekama“ kandidata Nadira Hasanovića, studenta I i II integrisanog ciklusa studija na studijskom programu Farmacija, zajedno sa izvještajem Komisije za ocjenu i javnu odbranu završnog rada, stavlja na uvid javnosti u trajanju od 15 dana od dana objavljivanja i može se pročitati u biblioteci Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla, na adresi XVIII hrvatske brigade 8.